GL300 Fingerprint · MF Card · Password Hybrid Verification Glass Door Lock
logo
[2] ZKTeco->2.6) Hotel Lock

GL300 Fingerprint · MF Card · Password Hybrid Verification Glass Door Lock
[ คงเหลือ 7 ]
ราคา 7,200
PRODUCT CODE = GL300

จำนวน :รายละเอียดสินค้า

ຮອງຮັບລາຍນິ້ວມື, ບັດ IC, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຮອງຮັບການລວມກັນຂອງບັດ, ລາຍນິ້ວມື ແລະ ລະຫັດຜ່ານເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນເພື່ອປົດລັອກປະຕູແກ້ວ
GL300 Fingerprint · MF Card · Password Hybrid Verification Glass Door Lock
[ คงเหลือ 7 ]
ราคา 7,200
PRODUCT CODE = GL300

จำนวน :รายละเอียดสินค้า

ຮອງຮັບລາຍນິ້ວມື, ບັດ IC, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຮອງຮັບການລວມກັນຂອງບັດ, ລາຍນິ້ວມື ແລະ ລະຫັດຜ່ານເພື່ອຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງບຸກຄົນເພື່ອປົດລັອກປະຕູແກ້ວ

Smart Technology
EMail : info@smarttechgroup.la | Phone Line : +85620 9556-4888 | Contact Us